International Money Transfer Service via Convenience
Simulation ng halaga ng perang ipapadala at perang matatanggap
Language  

Maaaring i-simulate ang matatanggap na pera o ipapadala ng pera ayun sa aplikableng foreign exchange rate sa oras ng Remittance Transactions.
*Itong Trial Calculation ay inaapply sa pagtatantya ng Foreign exchange rate. Ito ay isang simulation lang.
May posibilidad na ang lalabas na resulta ng rate sa simulation at ang aktwal na rate ay magkaiba.

1. Piliin ang bansang tatanggap at ang uri ng perang tatanggapin
Bansang tatanggap ng pera
Uri ng perang tatanggapin

2. Ilagay ang halaga ng pera
Halaga ng pera
JPY


3. Resulta ng simulation
Halaga ng ipapadala JPY
Service fee sa pagpapadala ng pera JPY
Kabuuan JPY
Tantiyang halaga ng perang matatanggap